Οι χάρτες με τουριστικές πληροφορίες είναι απαραίτητοι για τις κοινότητες, ειδικά εάν η οικονομία τους εξαρτάται από τον τουρισμό.