Η πλατφόρμα γεωγραφικής έρευνας με μοναδικά χαρακτηριστικά